News

Get the latest updates and never miss the trends

STARTING 02 POOL FARMING FOR LTD

(Vietnamese below)

To have more opportunities to increase assets for investors when holding LTD, LiveTrade officially launched 02 Pool Farming on the Onus & DApp platform on April 30, 2024. Make the most of your investment by participating in farming activities and enjoying extremely attractive profits. Take advantage of this opportunity to grow your wealth with LTD.

Details:

1. Pool Farming LTD – 365-day LTD on Onus:

 • Start date: April 30, 2024
 • Cycle: 365 days
 • Estimated APY: 10%
 • Pool Size: 10,000,000 LTD
 • Min Stake: 1,000 LTD
 • Reward cycle: Daily. Users can withdraw rewards immediately
 • Note: cannot be unstaken before the deadline.

𝟐. Pool Farming LTD – 365-day LTD on DApp:

 • Start date: April 30, 2024
 • Cycle: 365 days
 • Estimated APY: 10%
 • Pool Size: 10,000,000 LTD
 • Min Stake: 1,000 LTD
 • Reward cycle: Interest and principal will be divided equally, and investors can withdraw daily
 • Note: cannot be unstaken before the deadline.

About LIVETRADE and LTD token

LiveTrade (LTD) is a global multi-asset financial trading platform that allows investors to participate in international stock markets, currencies, gold, oil, commodities, cryptocurrencies, and market indices. From cryptocurrency trading to traditional finance, LiveTrade focuses on helping investors optimize profits by providing a safe, transparent, and accessible investment environment. We aim to ensure sustainable, effective, secure, and profitable investment for all investors.

——————————————————————————————–

Để có thêm cơ hội gia tăng tài sản cho nhà đầu tư khi nắm giữ LTD, LiveTrade chính thức khởi động 02 Pool Farming trên nền tảng Onus & DApp vào ngày 30/04/2024. Hãy tận dụng tối đa khoản đầu tư của bạn bằng cách tham gia vào hoạt động Farming và hưởng mức sinh lời cực kỳ hấp dẫn. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tăng trưởng tài sản của bạn với LTD.

Thông tin chi tiết:

1. Pool Farming LTD – LTD 365 ngày trên Onus:

 • Ngày bắt đầu: 30/04/2024
 • Chu kỳ: 365 ngày
 • APY ước tính: 10%
 • Pool Size: 10,000,000 LTD
 • Min Stake: 1,000 LTD
 • Chu kỳ trả thưởng: Hàng ngày. Người dùng có thể rút thưởng được ngay
 • Lưu ý: không thể unstake trước hạn.
2. Pool Farming LTD – LTD 365 ngày trên DApp:

 • Ngày bắt đầu: 30/04/2024
 • Chu kỳ: 365 ngày
 • APY ước tính: 10%
 • Pool Size: 10,000,000 LTD
 • Min Stake: 1,000 LTD
 • Chu kỳ trả thưởng: Lãi và gốc sẽ được chia đều và nhà đầu tư có thể rút mỗi ngày
 • Lưu ý: không thể unstake trước hạn.
Về LIVETRADE và token LTD

LiveTrade (LTD) là nền tảng giao dịch tài chính đa tài sản toàn cầu, cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế, tiền tệ, vàng, dầu, hàng hóa, cryptocurrency và các chỉ số thị trường. Từ giao dịch tiền điện tử đến tài chính truyền thống, LiveTrade tập trung vào việc giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận thông qua việc cung cấp một môi trường đầu tư an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo đầu tư sinh lời bền vững, hiệu quả và an toàn cho mọi nhà đầu tư.

Share

Share on facebook
Share on telegram
Share on linkedin

Related news

Other latest news