News

Get the latest updates and never miss the trends

LTD Burn Event & New Cross-Chain Conversion Rate

After 1 month since the official release, the LiveTrade Token (LTD) has witnessed remarkable milestones with over 6 thousand holders on both Binance Smart Chain (BEP20) and KardiaChain (KRC20) thanks to the trust and support from the community.

The LiveTrade team is confident to announce that a burn event will be conducted on Monday, July 26, 2021, to reduce the circulating supply of LTD on the market and avoid inflation. The LTD to be burned are acquired from the revenue of our products and services so far. Details of the event will be revealed in upcoming announcements.

In addition, starting from next Monday (July 26, 2021), the applicable BEP20 – KRC20 conversion rate for LTD tokens will increase at the rate of 1 LTD every 24 hours (i.e. 26:1 on Monday, 27:1 on Tuesday, etc.). LTD holders currently have two methods to convert tokens from BEP20 to KRC20:

  • Using Bami Bridge here.
  • Conducting KRC20 on-chain transfer on VNDC Wallet Pro.

This is only relevant to LTD tokens on KardiaChain. All LTD-related farming pools and features on Binance Smart Chain remain unchanged.


THÔNG BÁO: SỰ KIỆN ĐỐT LTD VÀ TĂNG TỶ LỆ CHUYỂN ĐỔI

Sau 1 tháng kể từ khi chính thức phát hành, nhờ sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng người dùng, LiveTrade Token (LTD) đã chứng kiến ​​những cột mốc quan trọng với hơn 6 nghìn địa chỉ ví trên Binance Smart Chain (BEP20) và KardiaChain (KRC20).

Đội ngũ LiveTrade trân trọng thông báo tiến hành sự kiện đốt LTD vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 nhằm giảm số lượng LTD lưu hành trên thị trường và tránh lạm phát. Lượng LTD bị đốt được mua lại bằng doanh thu của các sản phẩm và dịch vụ mà LiveTrade đã cung cấp cho đến nay. Thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được cung cấp trong các thông báo sắp tới.

Ngoài ra, từ Thứ Hai tới, tỷ lệ chuyển đổi BEP20 – KRC20 áp dụng sẽ được thay đổi, tăng 1 LTD mỗi ngày khi chuyển đổi từ BEP20 sang KRC20. Cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi sẽ tăng lên mức 26:1 vào thứ Hai, 27:1 vào thứ Ba và tiếp tục tăng dần mỗi ngày. Chủ sở hữu LTD hiện có thể chuyển đổi LTD (BEP20) thành LTD (KRC20) qua hai phương thức:

  • Sử dụng Bami Bridge tại đây.
  • Chuyển on-chain chuẩn KRC20 trên VNDC Wallet Pro.

Lưu ý, tất cả các pool farm và tính năng liên quan đến token LTD trên Binance Smart Chain. vẫn hoạt động bình thường.

Share

Share on facebook
Share on telegram
Share on linkedin

Related news

Other latest news