News

Get the latest updates and never miss the trends

LiveTrade completed the initial process for launching TRUSTpay’s DIPO

LiveTrade-DIPO-Trustpay

[Vietnamese below]

A total of 30 million TPH Tokens representing 30% of TRUSTpay Group’s shares will be distributed to investors. These shares are acquired by VNDC Holding Pte. Ltd. (Singapore) in a strategic investment in TRUSTpay Group, with a total value of nearly 1.5 million USD. Owners of a certain amount of TPH Tokens will receive dividends and full rights of shareholders.

The standard procedure to launch a DIPO includes appraisal, approval and audit. Subsequent technical stages such as tokenization and offering will be conducted promptly. Details will be indicated in upcoming announcements.

About TRUSTpay Group

TRUSTpay Group, founded in 2009 in Vietnam, is a company with over 10 years of experience in FinTech and blockchain applications. The company is currently developing TRUSTPAY BLOCKCHAIN, a smart wallet and application that rewards Bitcoin to users making transactions via its system. TRUSTpay is the co-founder and investor of more then 20 companies operating in multiple fields such as technology, finance, tourism, medical, manufacture, jewelry, e-commerce, etc.

LiveTrade hoàn tất thủ tục DIPO cho TRUSTpay Group

Tổng cộng 30 triệu TPH Token đại diện cho 30% cổ phần của TRUSTpay Group sẽ được phát hành đến các nhà đầu tư. Đây là số cổ phần mà VNDC Holding Pte. Ltd. (Singapore) vừa mua lại từ TRUSTpay Group, với tổng giá trị là 30 tỷ đồng. Khi sở hữu TPH Token với số lượng nhất định, nhà đầu tư sẽ được nhận cổ tức hàng năm và hưởng đầy đủ quyền lợi như các cổ đông nắm giữ cổ phần của TRUSTpay.

Các thủ tục tiêu chuẩn ban đầu để tiến hành DIPO bao gồm thẩm định, phê duyệt và kiểm toán công ty. Các bước kỹ thuật tiếp theo như token hóa và mở bán sẽ nhanh chóng được tiến hành để phân phối token trong thời gian sớm nhất.

Về TRUSTpay Group:

TRUSTpay Group được thành lập năm 2009 tại Việt Nam, là đơn vị có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực FinTech và ứng dụng công nghệ blockchain. TRUSTpay hiện đang tập trung phát triển ví thông minh và ứng dụng nhận thưởng Bitcoin khi thanh toán và tiêu dùng TRUSTPAY BLOCKCHAIN. Công ty cũng đồng sáng lập và đầu tư vào hơn 20 công ty hoạt động trong các lĩnh vực: công nghệ, tài chính, du lịch, y tế, sản xuất, vàng bạc đá quý, thương mai điện tử, v.v.

Share

Share on facebook
Share on telegram
Share on linkedin

Related news

IMPORTANT ANNOUCEMENT

❗️ IMPORTANT ANNOUCEMENT❗️

📢 LiveTrade would like to announce that LP will be transferred from PancakeSwap to ONUS Chain, particularly on ONUS Wallet, as follows: Time: from February

Other latest news

IMPORTANT ANNOUCEMENT

❗️ IMPORTANT ANNOUCEMENT❗️

📢 LiveTrade would like to announce that LP will be transferred from PancakeSwap to ONUS Chain, particularly on ONUS Wallet, as follows: Time: from February